🔴LIVE: BIG VS. HEROIC – ESL Pro League Season 12 – Upper bracket EU – Vietnamese


#500BROS #CSGO

Sản phẩm các bạn đang xem được sản xuất bởi 500BROS Studio.

► SUBSCRIBE: http://bit.ly/500sCSGO
———
Các kênh YOUTUBE của chúng tôi:
► 500Bros CS: GO: http://youtube.com/500bros
► 500Bros PUBG: http://youtube.com/500brosPUBG
► 500Bros Dota 2: http://youtube.com/500brosDota2
———
►WEBSITE: https://500bros.com
► FACEBOOK : https://facebook.com/500brosstudio
► YOUTUBE : http://youtube.com/500bros
► TWITCH : http://twitch.tv/500bros
———